Information

Jeg har en professions bachelor i social pædagogik. Jeg har tidligere erfaring med arbejde inden for socialpsykiatrien, bosteder/opholdssteder, samt daglig beskæftigelse for både unge og voksne. Jeg har ligeledes erfaring inden for STU og undervisning. Jeg har erfaring med borgere der har enkel og komorbide diagnoser. Borgere med større eller mindre grad af Personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse, skizofreni, angst, ADHD, samt AST- området. En del af disse borgere har bl.a. haft kraftigt udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, misbrug af euforiserende stoffer, samt manglende tilknytning til uddannelse og/eller arbejdsmarkedet, hvilket jeg målrettet har arbejdet på at forberede dem på. I arbejdet har jeg bl.a. haft følgende fokus punkter: 

 • • Understøttelse af borgerens personlige udvikling, samt udvikling af personlige/sociale og praktiske færdigheder.
 • • Guidning og understøttelse af borgerens sociale og samfundsmæssige deltagelse i arbejdsmarkedet, uddannelse, sociale medmenneskelige sammenkomster samt opretholdelse af familiemæssige netværk osv.
 • • Guidning og Understøttelse af borgerens trivsel og sundhed gennem sund kost, motion og natur.
 • • Hjælp til specifikke vanskeligheder.

 • Jeg har en anerkendende tilgang til mine medmennesker og stor menneskelig forståelse. Jeg har en stor interesse i natur & udeliv, hvilket jeg ligeledes gør brug af i mit pædagogiske arbejde. Jeg ser en stor vigtighed i, at tilbyde borgerne en mulighed for, at opnå forskellige sociale og faglige kompetencer, de kan gøre brug af i deres vej gennem livet. Det er vigtigt for mig at tilbyde borgerne innovative tilbud, hvor de støttes og hjælpes, så de har størst mulighed for personlig udvikling.

 

UDDANNELSER OG KURSER

 • • Professionel § 54 støtteperson
 • • Professions bachelor i social pædagogik
 • • Pædagogisk magtanvendelses kursus v/ SH Consulting
 • • Problemskabende adfærd v/ Bo Hejlskov Elven
 • • Konflikthåndterings kursus v/ Dahl & Svane
 • • NAP i praksis
 • • Kanoinstruktør v/ DGI
 • • Fagudlært kok